Detský park

 

Detský park bude obsahovať rôzne pohybové, senzomotorické a kreatívne aktivity, počas ktorých sa budú vašim deťom venovať naši dobrovoľníci.

Spoločne s deťmi vytvoríme 3D objekt, ktorý ostane súčasťou výstavy v budove školy.

V rámci oddychu budeme premietať množstvo krátkych animovaných filmov.

Pripravení sú aj niektorí spisovatelia, ktorí prídu deťom prečítať zo svojich knižiek.